Molntjänster

Vi har haft explosiv adaptation av molntjänster där man inte bara driver organisationens datacenter IT men även klient sidan , denna utveckling kommer fortsätta vilket ställer krav under hela hela molnresan.

Frågeställningar man bör beakta kring molntjänster oavsett vart man befinner sig i sin molnresa:

 • Lagkrav då data/information finns lagrad i en molntjänst
 • Datamigrering och import till molntjänster
 • Dataflöde (internt och mot 3:e part)
 • Säkerhet kring tjänster och dess stödtjänster
 • Immateriella rättigheter
 • Prestanda och anpassningar (service nivåer)
 • Licenser
 • Ansvarsavgränsning och tvistelösning
 • Ekonomiska aspekter, totala kostnader (TCO)
 • Oberoende strategisk vägledning
 • Projektledning och implementering
 • Applikationsförvaltning
 • Förvaltning av leverantörsavtal och avtalsförnyelse
 • Vilka standarder efterföljs
 • Exit strategi (vägen ur molntjänsten)

Dessutom behöver man ta hänsyn till GDPR vilken kommer att påverka alla molntjänster i någon utsträckning.

Förordningen ställer tuffa krav på IT-säkerheten och processer kring personuppgiftshantering.

Embrassers seniora konsulter har kompetens inom förstudiearbete, strategisk rådgivning, projektledning, upphandling, informationssäkerhet, teknik- och informationsöverföring, implementering, drift och förvaltning.