Molnet

En av förutsättningarna för Molnet är virtualisering. Eftersom virtualiseringen utgör grunden för cloud computing och IT-tjänster är den första uppgiften för alla företag som tänker gå över till en molnbaserad infrastruktur att virtualisera merparten av miljön, inklusive de affärskritiska applikationerna.

Arbetet med att förbereda IT-miljön för företagets Molnstrategi bör göras i flera kontrollerade steg:

Oavsett vilken implementationsmodell ni väljer att använda så bör den vara ITIL-anpassad för att säkra transitionen till Molnet.

Många företag eftersträvar en övergångsperiod, mellan en internt driven IT-miljö och en renodlad Moln-tjänst.

VMware vCloud eller Microsoft Azure är typer av hybridmolntjänster där flexibilitet kombineras med säkerhet och den kontroll som många företag efterlyser och kräver. Med en hybridmolntjänst kan företaget successivt och kontrollerat migrera sina tjänster till Molnet och därmed uppnå det bästa av två världar.

Datacentret är navet i IT-infrastrukturen och utgör gruden för många molnlösningar (interna-, externa- eller hybridmoln).

Våra konsulter besitter gedigen kunskap och erfarenhet av datacenterlösningar och relaterade teknologier så som virtualisering. Oavsett vilka tekniska lösningar ni väljer är det viktigt att förstå komplexiteten och samanhanget för dom olika delarna. Låt oss hjälpa och vägleda er i era molnprojekt!

Våra konsulter har erfarenhet från flera större virtualiserings- och datacenterprojekt som vi levererat sedan 2006. Vi har bl.a. hjälp våra kunder med att öka affärsnyttan, säkra kvalitet, ROI och uppnå uppsatta mål.

För mera information om frågeställningar relaterade till infrastruktur: Infrastruktur
Se även information om frågeställningar relaterade till molntjänster: Molntjänster