Projektledning

Våra projektledare har bred erfarenhet av stora och mindre uppdrag med olika omfattning,

från många olika branscher så som telekom, Bank & Finans, Media, Offentligverksamhet.

Vi har erfarenhet från internationella projekt med olika krav och leveranser.
Vi utför även:

utredningar

förstudier

kravhantering

riskanalyser

teknikval

projektgranskningar

Våra specialister inom projektledning är alla duktiga ledare, ofta med gedigen teknisk

bakgrund och erfarenhet om många projektmodeller som PPS, PROPS, PRINCE2 och

dess företagsspecifika anpassningar och vi är även ITIL certifierade.
Våra konsulter är ofta utbildade inom t.ex. PPS, PMP, IPMA och ITIL samt GDPR.

Vi bemannar och leder era projekt. Våra projektledare arbetar utefter etablerade metoder

och är bl.a. PPS projektmetods utbildade.